METADATA
Nomenklatura Scalona, 2018 (NS 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   SEKCJA XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE     Detail
    60   DZIAŁ 60 - DZIANINY     Detail
       6002   Dzianiny o szerokości nieprzekraczającej 30 cm, zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, inne niż te objęte pozycją 6001     Detail
          6002 40 00   - Zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej, ale niezawierające nitki gumowej
    Detail
          6002 90 00   - Pozostałe
    Detail

Page 1/1  
Top