METADATA
Nomenklatura Scalona, 2018 (NS 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   SEKCJA XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE     Detail
    60   DZIAŁ 60 - DZIANINY     Detail
       6001   Dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie” oraz dzianinami frotte
    Detail
       6002   Dzianiny o szerokości nieprzekraczającej 30 cm, zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, inne niż te objęte pozycją 6001
    Detail
       6003   Dzianiny o szerokości nieprzekraczającej 30 cm, inne niż te objęte pozycją 6001 lub 6002
    Detail
       6004   Dzianiny o szerokości przekraczającej 30 cm, zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, inne niż te objęte pozycją 6001
    Detail
       6005   Dzianiny osnowowe (włączając te wykonane na dziewiarce obszywającej galonem), inne niż te objęte pozycjami od 6001 do 6004
    Detail
       6006   Pozostałe dzianiny
    Detail

Page 1/1  
Top