METADATA
Nomenklatura Scalona, 2018 (NS 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   SEKCJA XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE    
    54   DZIAŁ 54 - WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; pasek i TYM podobne z materiałów włókienniczych chemicznych    
       5402   Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży detalicznej, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) syntetyczną o masie liniowej mniejszej niż 67 decyteksów    
            - Przędza teksturowana    
             5402 31 00   -- Z nylonu lub pozostałych poliamidów, o masie liniowej nitki pojedynczej nie większej niż 50 teksów
    Detail
             5402 32 00   -- Z nylonu lub pozostałych poliamidów, o masie liniowej nitki pojedynczej większej niż 50 teksów
    Detail
             5402 33 00   -- Z poliestrów
    Detail
             5402 34 00   -- Z polipropylenu
    Detail
             5402 39 00   -- Pozostała
    Detail

Page 1/1  
Top