METADATA
Nomenklatura Scalona, 2018 (NS 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   SEKCJA XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE     Detail
    54   DZIAŁ 54 - WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; pasek i TYM podobne z materiałów włókienniczych chemicznych     Detail
       5401   Nici do szycia z włókien ciągłych chemicznych, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej
    Detail
       5402   Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży detalicznej, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) syntetyczną o masie liniowej mniejszej niż 67 decyteksów
    Detail
       5403   Przędza z włókna ciągłego sztucznego (inna niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży detalicznej, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) sztuczną, o masie liniowej mniejszej niż 67 decyteksów
    Detail
       5404   Przędza jednowłóknowa (monofilament) syntetyczna, o masie liniowej 67 decyteksów lub większej i której żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek i tym podobne (na przykład sztuczna słoma), z materiałów włókienniczych syntetycznych, o widocznej szerokości nieprzekraczającej 5 mm
    Detail
       5405 00 00   Przędza jednowłóknowa (monofilament) sztuczna, o masie liniowej 67 decyteksów lub większej i której żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek i tym podobne (na przykład sztuczna słoma), z materiałów włókienniczych sztucznych, o widocznej szerokości nieprzekraczającej 5 mm
    Detail
       5406 00 00   Przędza z włókna ciągłego chemicznego (inna niż nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej
    Detail
       5407   Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, włącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów objętych pozycją 5404
    Detail
       5408   Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego sztucznego, włącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów objętych pozycją 5405
    Detail

Page 1/1  
Top