METADATA
Nomenklatura Scalona, 2018 (NS 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   SEKCJA XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE    
    52   DZIAŁ 52 - BAWEŁNA    
       5212   Pozostałe tkaniny bawełniane    
            - O masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m²    
             5212 11   -- Niebielone
   
             5212 12   -- Bielone
   
             5212 13   -- Barwione
   
             5212 14   -- Z przędz o różnych barwach
   
             5212 15   -- Zadrukowane
   

Page 1/1  
Top