METADATA
Nomenklatura Scalona, 2018 (NS 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   SEKCJA XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE    
    52   DZIAŁ 52 - BAWEŁNA    
       5208   Tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m²    
            - Niebielone    
             5208 11   -- O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej nie większej niż 100 g/m²
   
             5208 12   -- O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 100 g/m²
   
             5208 13 00   -- O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
    Detail
             5208 19 00   -- Pozostałe tkaniny
    Detail

Page 1/1  
Top