METADATA
Nomenklatura Scalona, 2018 (NS 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   SEKCJA XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE    
    52   DZIAŁ 52 - BAWEŁNA    
       5204   Nici bawełniane do szycia, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej    
            - Niepakowane do sprzedaży detalicznej
   
          5204 20 00   - Pakowane do sprzedaży detalicznej
    Detail

Page 1/1  
Top