METADATA
Nomenklatura Scalona, 2018 (NS 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   SEKCJA XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE    
    52   DZIAŁ 52 - BAWEŁNA    
       5202   Odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)    
          5202 10 00   - Odpady przędzy (włącznie z odpadami nici)
    Detail
            - Pozostałe
   

Page 1/1  
Top