METADATA
Nomenklatura Scalona, 2018 (NS 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   SEKCJA XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE    
    52   DZIAŁ 52 - BAWEŁNA    
       5201 00   Bawełna, niezgrzeblona ani nieczesana
   
       5202   Odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
   
       5203 00 00   Bawełna, zgrzeblona lub czesana
    Detail
       5204   Nici bawełniane do szycia, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej
   
       5205   Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca 85 % masy lub więcej bawełny, niepakowana do sprzedaży detalicznej
   
       5206   Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy bawełny, niepakowana do sprzedaży detalicznej
   
       5207   Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej
   
       5208   Tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m²
   
       5209   Tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m²
   
       5210   Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m²
   
       5211   Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m²
   
       5212   Pozostałe tkaniny bawełniane
   

Page 1/1  
Top