METADATA
Nomenklatura Scalona, 2018 (NS 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   SEKCJA XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE    
    50   DZIAŁ 50 - JEDWAB    
       5001 00 00   Kokony jedwabników nadające się do motania
    Detail
       5002 00 00   Jedwab surowy (nieskręcany)
    Detail
       5003 00 00   Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
    Detail
       5004 00   Przędza jedwabna (inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu), niepakowana do sprzedaży detalicznej
   
       5005 00   Nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, niepakowana do sprzedaży detalicznej
   
       5006 00   Przędza jedwabna i nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, pakowane do sprzedaży detalicznej; jelita jedwabnika
   
       5007   Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu
   

Page 1/1  
Top