METADATA
Nomenklatura Scalona, 2018 (NS 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   SEKCJA I - ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO     Detail
    01   DZIAŁ 1 - ZWIERZĘTA ŻYWE
    Detail
    02   DZIAŁ 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE
    Detail
    03   DZIAŁ 3 - RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE
    Detail
    04   DZIAŁ 4 - PRODUKCJA MLECZARSKA; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
    Detail
    05   DZIAŁ 5 - PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
    Detail

Page 1/1  
Top