METADATA
Gecombineerde Nomenclatuur, 2018 (GN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   AFDELING XI - TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN    
    54   HOOFDSTUK 54 - SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILAMENTEN; strippen en artikelen van dergelijke vorm, van synthetische of van kunstmatige textielstoffen    
       5407   Weefsels van synthetische filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post 5404 daaronder begrepen    
          5407 10 00   - weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad van nylon, van andere polyamiden of van polyesters
    Detail
          5407 20   - weefsels vervaardigd van strippen of van artikelen van dergelijke vorm
   
          5407 30 00   - weefsels bedoeld bij aantekening 9 op afdeling XI
    Detail
            - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van nylon of van andere polyamiden
   
            - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten getextureerde filamenten van polyesters
   
            - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van polyesters
   
            - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische filamenten
   
            - andere weefsels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten synthetische filamenten en enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd
   
            - andere weefsels
   

Page 1/1  
Top