METADATA
Nomenklatura Magħquda, 2018 (NM 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   TAQSIMA XI - TESSUTI U OĠĠETTI TA’ TESSUTI     Detail
    60   KAPITOLU 60 - DRAPPIJIET INNITTJATI JEW MAĦDUMIN BIL-GANĊ     Detail
       6001   Drappijiet bil-pil, inklużi drappijiet ta’ “pil twil” u drappijiet terri, innittjati jew maħdumin bil-ganċ
    Detail
       6002   Drappijiet innittjati jew maħdumin bil-ganċ mhux usa’ minn 30 cm, li fihom skont il-piż 5 % jew aktar ħjut elastometriċi jew ħjut tal-lastiku, ħlief dawk tal-intestatura 6001
    Detail
       6003   Drappijiet innittjati jew maħdumin bil-ganċ mhux usa’ minn 30 cm, ħlief dawk tal-intestatura 6001 jew 6002
    Detail
       6004   Drappijiet innittjati jew maħdumin bil-ganċ usa’ minn 30 cm, li fihom skont il-piż 5 % jew aktar ħjut elastometriċi jew ħjut tal-lastiku , ħlief dawk tal-intestatura 6001
    Detail
       6005   Drappijiet maħdumin malja mal-medd (inklużi dawk magħmulin fuq magni tas-suf tal-gallun), ħlief dawk tal-intestatura 6001 sa 6004
    Detail
       6006   Drappijiet oħrajn innittjati jew maħdumin bil-ganċ
    Detail

Page 1/1  
Top