METADATA
Nomenklatura Magħquda, 2018 (NM 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   TAQSIMA XI - TESSUTI U OĠĠETTI TA’ TESSUTI    
    59   KAPITOLU 59 - DRAPPIJIET TA’ TESSUTI MIMLIJIN B’SUSTANZA OĦRA (IMPREGNATED), MIKSIJIN, MGĦOTTIJIN JEW LAMINATI; OĠĠETTI TA’ TESSUTI TA’ TIP TAJJEB GĦAL UŻU INDUSTRIJALI    
       5901   Drappijiet ta’ tessuti miksijin bil-gomma jew sustanzi amilaċejużi, ta’ tip użat għal qxur ta’ barra ta’ kotba jew bħalhom; drapp ta’ traċċar; kanvas għat-tpinġija ppreparat; bakrum u drappijiet simili ta’ tessuti imwebbsin ta’ tip użat għal bażijiet ta’ kpiepel
   
       5902   Drapp ta’ korda tat-tajers ta’ ħjut li ma jċedux malajr ta’ najlon jew poliamidi oħrajn, poliesteri jew rejon viskuż
   
       5903   Drappijiet ta’ tessuti mimlijin b’sustanza oħra, miksijin, mgħottijin jew laminati bi plastiks, ħlief dawk tal-intestatura 5902
   
       5904   Linoljum, maqtugħ għal forma jew le; kisi tal-art magħmul minn kisja jew għata poġġuti fuq rinforz ta’ tessuti, maqtugħ għal forma jew le
   
       5905 00   Kisi tal-ħajt ta’ tessuti
   
       5906   Drappijiet ta’ tessuti ttrattati bil-gomma, ħlief dawk tal-intestatura 5902
   
       5907 00 00   Drappijiet ta’ tessuti mimlijin b’sustanza oħra, miksijin jew mgħottijin mod ieħor; kanvas miżbugħ bħala xeni ta’ teatru, fundali ta’ studji jew bħalhom
    Detail
       5908 00 00   Ftejjel ta’ tessuti, minsuġin, immaljati jew maħdumin bil-labar, għal lampi, spiritieri, lajters, xemgħat jew bħalhom; mantils tal-gass inkandexxenti u drapp tal-mantil maħdum bil-labar f’forma ta’ tubu għalihom, mimlijin b’sustanza oħra jew le
    Detail
       5909 00   Manek ta’ tessuti u tubi simili ta’ tessuti, inforrati jew le, armati jew b’aċċessorji ta’ materjali oħrajn
   
       5910 00 00   Tagħmir ċineg jew ċineg ta’ trasmissjoni jew ġarr, ta’ materjal ta’ tessuti, mimli b’sustanza oħra, miksi, mgħotti jew laminat bi plastiks jew le, jew rinfurzat b’metall jew materjal ieħor
    Detail
       5911   Prodotti u oġġetti ta’ tessuti, għal użi tekniċi, speċifikati fin-nota 7 ta' dan il-kapitolu
   

Page 1/1  
Top