METADATA
Nomenklatura Magħquda, 2018 (NM 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   TAQSIMA XI - TESSUTI U OĠĠETTI TA’ TESSUTI     Detail
    55   KAPITOLU 55 - FIBRI MAGĦMULIN MILL-BNIEDEM TA’ QISIEN TA’ QOSOR PREDETERMINAT (STAPLE)     Detail
       5501   Truf ta’ filament sintetiku
    Detail
       5502   Truf ta’ filament artifiċjali
    Detail
       5503   Fibri sintetiċi ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple), mhux mimxutin, mqardxin jew proċessati mod ieħor għal għażil
    Detail
       5504   Fibri artifiċjali ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple), mhux mimxutin, imqardxin jew proċessati mod ieħor għal għażil
    Detail
       5505   Fdal (inklużi fibri qosra li jibqgħu fil-moxt (noils), fdal tal-ħjut u materjal “garnetted”) ta’ fibri magħmulin mill-bniedem
    Detail
       5506   Fibri sintetiċi ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple), mimxutin, imqardxin jew proċessati mod ieħor għal għażil
    Detail
       5507 00 00   Fibri artifiċjali ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple), mimxutin, imqardxin jew proċessati mod ieħor għal għażil
    Detail
       5508   Ħjut tal-ħjata ta’ fibri magħmulin mill-bniedem ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple), ippreżentati għal bejgħ bl-imnut jew le
    Detail
       5509   Ħjut (ħlief ħjut tal-ħjata) ta’ fibri sintetiċi ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple), mhux ippreżentati għal bejgħ bl-imnut
    Detail
       5510   Ħjut (ħlief ħjut tal-ħjata) ta’ fibri artifiċjali ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple), mhux ippreżentati għal bejgħ bl-imnut
    Detail
       5511   Ħjut (ħlief ħjut tal-ħjata) ta’ fibri magħmulin mill-bniedem ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple), ippreżentati għal bejgħ bl-imnut
    Detail
       5512   Drappijiet minsuġin ta’ fibri sintetiċi ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple), li fihom 85 % jew aktar skont il-piż ta’ fibri sintetiċi ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple)
    Detail
       5513   Drappijiet minsuġin ta’ fibri sintetiċi ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple), li fihom inqas minn 85 % skont il-piż ta’ dawn il-fibri, imħalltin prinċipalment jew biss ma’ qoton, ta’ piż mhux aktar minn 170 g/m²
    Detail
       5514   Drappijiet minsuġin ta’ fibri sintetiċi ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple), li fihom inqas minn 85 % skont il-piż ta’ dawn il-fibri, imħalltin prinċipalment jew biss ma’ qoton, ta’ piż aktar minn 170 g/m²
    Detail
       5515   Drappijiet minsuġin oħrajn ta’ fibri sintetiċi ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple)
    Detail
       5516   Drappijiet minsuġin oħrajn ta’ fibri artifiċjali ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple)
    Detail

Page 1/1  
Top