METADATA
Nomenklatura Magħquda, 2018 (NM 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   TAQSIMA XI - TESSUTI U OĠĠETTI TA’ TESSUTI    
    52   KAPITOLU 52 - QOTON (TAJJAR)    
       5210   Drappijiet minsuġin tal-qoton, fihom anqas minn 85 % skont il-piż qoton, imħalltin prinċipalment jew biss ma’ fibri magħmulin mill-bniedem, ma jiżnux aktar minn 200 g/m²    
            - Mhux ibbliċjati
   
            - Ibbliċjati
   
            - Miżbugħin
   
            - Ta’ ħjut ta’ lwien differenti
   
            - Stampati
   

Page 1/1  
Top