METADATA
Nomenklatura Magħquda, 2018 (NM 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   TAQSIMA XI - TESSUTI U OĠĠETTI TA’ TESSUTI    
    52   KAPITOLU 52 - QOTON (TAJJAR)    
       5208   Drappijiet minsuġin tal-qoton, fihom 85 % jew aktar skont il-piż qoton, jiżnu mhux aktar minn 200 g/m²    
            - Mhux ibbliċjati    
             5208 11   -- Nisġa sempliċi, mhux itqal minn 100 g/m²
   
             5208 12   -- Nisġa sempliċi, itqal minn 100 g/m²
   
             5208 13 00   -- Djagunal bi 3-ħajtiet jew b’4-ħajtiet, inkluż djagunal travers
    Detail
             5208 19 00   -- Drappijiet oħrajn
    Detail

Page 1/1  
Top