METADATA
Nomenklatura Magħquda, 2018 (NM 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   TAQSIMA XI - TESSUTI U OĠĠETTI TA’ TESSUTI    
    52   KAPITOLU 52 - QOTON (TAJJAR)    
       5207   Ħjut tal-qoton (ħlief ħajt tal-ħjata) ippreżentati għal bejgħ bl-imnut    
          5207 10 00   - Fihom 85 % jew aktar skont il-piż qoton
    Detail
          5207 90 00   - Oħrajn
    Detail

Page 1/1  
Top