METADATA
Nomenklatura Magħquda, 2018 (NM 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   TAQSIMA XI - TESSUTI U OĠĠETTI TA’ TESSUTI    
    52   KAPITOLU 52 - QOTON (TAJJAR)    
       5201 00   Qoton, mhux mimxut jew imqardex    
          5201 00 10   - Magħmul assorbenti jew ibbliċjat
    Detail
          5201 00 90   - Oħrajn
    Detail

Page 1/1  
Top