METADATA
Nomenklatura Magħquda, 2018 (NM 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   TAQSIMA XI - TESSUTI U OĠĠETTI TA’ TESSUTI    
    52   KAPITOLU 52 - QOTON (TAJJAR)    
       5201 00   Qoton, mhux mimxut jew imqardex
   
       5202   Skart tal-qoton (inkluż skart tal-ħjut u materjal “garnetted”)
   
       5203 00 00   Qoton, mimxut jew imqardex
    Detail
       5204   Ħajt tal-qoton għall-ħjata, ippreżentat għal bejgħ bl-imnut jew le
   
       5205   Ħjut tal-qoton (ħlief ħajt tal-ħjata), li fihom 85 % jew aktar skont il-piż qoton, mhux ippreżentati għal bejgħ bl-imnut
   
       5206   Ħjut tal-qoton (ħlief ħajt tal-ħjata), li fihom anqas minn 85 % skont il-piż qoton, mhux ippreżentati għal bejgħ bl-imnut
   
       5207   Ħjut tal-qoton (ħlief ħajt tal-ħjata) ippreżentati għal bejgħ bl-imnut
   
       5208   Drappijiet minsuġin tal-qoton, fihom 85 % jew aktar skont il-piż qoton, jiżnu mhux aktar minn 200 g/m²
   
       5209   Drappijiet minsuġin tal-qoton, fihom 85 % jew aktar skont il-piż qoton, jiżnu aktar minn 200 g/m²
   
       5210   Drappijiet minsuġin tal-qoton, fihom anqas minn 85 % skont il-piż qoton, imħalltin prinċipalment jew biss ma’ fibri magħmulin mill-bniedem, ma jiżnux aktar minn 200 g/m²
   
       5211   Drappijiet minsuġin tal-qoton, fihom anqas minn 85 % skont il-piż qoton, imħalltin prinċipalment jew biss ma’ fibri magħmulin mill-bniedem, jiżnu aktar minn 200 g/m²
   
       5212   Drappijiet oħrajn minsuġin tat-tajjar
   

Page 1/1  
Top