METADATA
Nomenklatura Magħquda, 2018 (NM 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
II   TAQSIMA II - PRODOTTI VEĠETALI    
    06   KAPITOLU 6 - SIĠAR ĦAJJIN U PJANTI OĦRAJN; BASAL, GĦERUQ U BĦALHOM; FJURI MAQTUGĦIN U WERAQ ORNAMENTALI
   
    07   KAPITOLU 7 - VEĠETALI U ĊERTI GĦERUQ U TUBERI TAJBIN GĦALL-IKEL
   
    08   KAPITOLU 8 - FROTT U ĠEWŻ TAJBIN GĦALL-IKEL; QOXRA TAL-FROTT TAĊ-ĊITRU JEW BETTIEĦ
   
    09   KAPITOLU 9 - KAFÈ, TE, MATÈ U ĦWAWAR
   
    10   KAPITOLU 10 - ĊEREALI
   
    11   KAPITOLU 11 - PRODOTTI TAL-INDUSTRIJA TAT-TĦIN; MALT; LAMTI; INULINA; GLUTINA TAL-QAMĦ
   
    12   KAPITOLU 12 - ŻRIERAGĦ U FROTT ŻEJTNIN; DIVERSI QMUĦ, ŻRIERAGĦ U FROTT; PJANTI INDUSTRIJALI JEW MEDIĊINALI; TIBEN U MAGĦLEF
   
    13   KAPITOLU 13 - GOMMALAKKA; GOMOM, RAŻI, U LINEF U ESTRATTI VEĠETALI OĦRAJN
   
    14   KAPITOLU 14 - MATERJALI VEĠETALI TAT-TRIZZA; PRODOTTI VEĠETALI LI MHUMIEX IMSEMMIJIN JEW INKLUŻI BAND’OĦRA
   

Page 1/1  
Top