METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI SADAĻA - TEKSTILS UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI    
    54   54. NODAĻA - ĶĪMISKIE PAVEDIENI; DEKORATĪVĀS LENTES UN TAMLĪDZĪGI ĶĪMISKIE TEKSTILMATERIĀLI.    
       5402   Sintētisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai, arī sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu mazāku par 67 deciteksiem    
            - teksturēta dzija    
             5402 31 00   -- no neilona vai no citiem poliamīdiem ar viena pavediena lineāro blīvumu ne vairāk kā 50 teksu
    Detail
             5402 32 00   -- no neilona vai no citiem poliamīdiem ar viena pavediena lineāro blīvumu vairāk par 50 teksiem
    Detail
             5402 33 00   -- no poliesteriem
    Detail
             5402 34 00   -- no polipropilēna
    Detail
             5402 39 00   -- citādi
    Detail

Page 1/1  
Top