METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI SADAĻA - TEKSTILS UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI    
    54   54. NODAĻA - ĶĪMISKIE PAVEDIENI; DEKORATĪVĀS LENTES UN TAMLĪDZĪGI ĶĪMISKIE TEKSTILMATERIĀLI.    
       5402   Sintētisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai, arī sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu mazāku par 67 deciteksiem    
            - augstas stiprības pavedieni no neilona vai citādiem poliamīdiem, arī teksturēti
   
          5402 20 00   - augstas stiprības pavedieni no poliesteriem, arī teksturēti
    Detail
            - teksturēta dzija
   
            - citāda vienkārtas dzija, negrodota vai ar grodumu ne vairāk kā 50 vijumu metrā
   
            - citāda vienkārtas dzija ar grodumu vairāk nekā 50 vijumu metrā
   
            - citāda daudzkārtu vai šķeterēta dzija
   

Page 1/1  
Top