METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI SADAĻA - TEKSTILS UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI     Detail
    54   54. NODAĻA - ĶĪMISKIE PAVEDIENI; DEKORATĪVĀS LENTES UN TAMLĪDZĪGI ĶĪMISKIE TEKSTILMATERIĀLI.     Detail
       5401   Šujamie diegi no ķīmiskajiem pavedieniem, sagatavoti vai nesagatavoti mazumtirdzniecībai
    Detail
       5402   Sintētisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai, arī sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu mazāku par 67 deciteksiem
    Detail
       5403   Mākslīgo pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai, arī mākslīgie monopavedieni ar lineāro blīvumu mazāku par 67 deciteksiem
    Detail
       5404   Sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu 67 deciteksi vai lielāku un šķērsgriezumu jebkurā vietā ne lielāku kā 1 mm; lentes un tamlīdzīgas formas (piemēram, mākslīgie salmiņi) no sintētiskiem tekstilmateriāliem, ar platumu ne vairāk par 5 mm
    Detail
       5405 00 00   Mākslīgie monopavedieni ar lineāro blīvumu 67 deciteksi vai lielāku un šķērsgriezumu jebkurā vietā ne lielāku kā 1 mm; lentes un tamlīdzīgas formas (piemēram, mākslīgie salmiņi) no mākslīgiem tekstilmateriāliem, ar platumu ne vairāk par 5 mm
    Detail
       5406 00 00   Ķīmisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), sagatavota mazumtirdzniecībai
    Detail
       5407   Audumi no sintētisko pavedienu dzijas, arī audumi no materiāliem, kas minēti pozīcijā 5404
    Detail
       5408   Audumi no mākslīgo pavedienu dzijas, arī audumi no materiāliem, kas minēti pozīcijā 5405
    Detail

Page 1/1  
Top