METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   I SADAĻA - DZĪVI DZĪVNIEKI; DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI    
    01   1. NODAĻA - DZĪVI DZĪVNIEKI
   
    02   2. NODAĻA - GAĻA UN ĒDAMI GAĻAS SUBPRODUKTI
   
    03   3. NODAĻA - ZIVIS UN VĒŽVEIDĪGIE, MĪKSTMIEŠI UN CITI ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKI
   
    04   4. NODAĻA - PIENA PĀRSTRĀDES PRODUKTI; PUTNU OLAS; DABISKAIS MEDUS; DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKAS PRODUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI UN IEKĻAUTI
   
    05   5. NODAĻA - DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI UN IEKĻAUTI
   

Page 1/1  
Top