METADATA
Kombinuotoji Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVIII   XVIII SKYRIUS - OPTIKOS, FOTOGRAFIJOS, KINEMATOGRAFIJOS, MATAVIMO, TIKRINIMO, TIKSLIEJI, MEDICINOS ARBA CHIRURGIJOS PRIETAISAI IR APARATAI; LAIKRODŽIAI; MUZIKOS INSTRUMENTAI; JŲ DALYS IR REIKMENYS    
    90   90 SKIRSNIS - OPTIKOS, FOTOGRAFIJOS, KINEMATOGRAFIJOS, MATAVIMO, TIKRINIMO, TIKSLIEJI, MEDICINOS ARBA CHIRURGIJOS PRIETAISAI IR APARATAI; JŲ DALYS IR REIKMENYS
   
    91   91 SKIRSNIS - LAIKRODŽIAI IR JŲ DALYS
   
    92   92 SKIRSNIS - MUZIKOS INSTRUMENTAI; ŠIŲ DIRBINIŲ DALYS IR REIKMENYS
   

Page 1/1  
Top