METADATA
Kombinuotoji Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XV   XV SKYRIUS - NETAURIEJI METALAI IR NETAURIŲJŲ METALŲ GAMINIAI     Detail
    72   72 SKIRSNIS - GELEŽIS IR PLIENAS (JUODIEJI METALAI)
    Detail
    73   73 SKIRSNIS - GAMINIAI IŠ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO (IŠ JUODŲJŲ METALŲ)
    Detail
    74   74 SKIRSNIS - VARIS IR VARIO GAMINIAI
    Detail
    75   75 SKIRSNIS - NIKELIS IR NIKELIO GAMINIAI
    Detail
    76   76 SKIRSNIS - ALIUMINIS IR ALIUMINIO GAMINIAI
    Detail
    78   78 SKIRSNIS - ŠVINAS IR ŠVINO GAMINIAI
    Detail
    79   79 SKIRSNIS - CINKAS IR CINKO GAMINIAI
    Detail
    80   80 SKIRSNIS - ALAVAS IR ALAVO GAMINIAI
    Detail
    81   81 SKIRSNIS - KITI NETAURIEJI METALAI; KERMETAI; GAMINIAI IŠ ŠIŲ MEDŽIAGŲ
    Detail
    82   82 SKIRSNIS - ĮRANKIAI, PADARGAI, PEILIAI, ŠAUKŠTAI IR ŠAKUTĖS IŠ NETAURIŲJŲ METALŲ; JŲ DALYS IŠ NETAURIŲJŲ METALŲ
    Detail
    83   83 SKIRSNIS - ĮVAIRŪS GAMINIAI IŠ NETAURIŲJŲ METALŲ
    Detail

Page 1/1  
Top