METADATA
Kombinuotoji Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI SKYRIUS - TEKSTILĖS MEDŽIAGOS IR TEKSTILĖS DIRBINIAI     Detail
    60   60 SKIRSNIS - MEGZTINĖS ARBA NERTINĖS MEDŽIAGOS     Detail
       6001   Pūkinės megztinės arba nertinės medžiagos, įskaitant „ilgapūkes“ medžiagas ir kilpines medžiagas
    Detail
       6002   Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis ne didesnis kaip 30 cm ir kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, išskyrus priskiriamas 6001 pozicijai
    Detail
       6003   Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis ne didesnis kaip 30 cm, išskyrus priskiriamas 6001 arba 6002 pozicijai
    Detail
       6004   Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis didesnis kaip 30 cm ir kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, išskyrus priskiriamas 6001 pozicijai
    Detail
       6005   Metmeninio mezgimo medžiagos (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), išskyrus priskiriamas 6001–6004 pozicijoms
    Detail
       6006   Kitos megztinės arba nertinės medžiagos
    Detail

Page 1/1  
Top