METADATA
Kombinuotoji Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI SKYRIUS - TEKSTILĖS MEDŽIAGOS IR TEKSTILĖS DIRBINIAI    
    54   54 SKIRSNIS - CHEMINĖS GIJOS; juostelės ir panašūs dirbiniai iš cheminių tekstilės medžiagų    
       5407   Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų, įskaitant audinius iš medžiagų, priskiriamų 5404 pozicijai    
          5407 10 00   - Audiniai iš labai atsparių tempimui nailono, kitų poliamidų arba poliesterių siūlų
    Detail
          5407 20   - Audiniai iš juostelių arba iš panašių dirbinių
   
          5407 30 00   - Audeklai, nurodyti XI skyriaus 9 pastaboje
    Detail
            - Kiti audiniai, kurių sudėtyje nailono arba kitų poliamidų gijos sudaro ne mažiau kaip 85 % masės
   
            - Kiti audiniai, kurių sudėtyje poliesterių tekstūruotos gijos sudaro ne mažiau kaip 85 % masės
   
            - Kiti audiniai, kurių sudėtyje poliesterių gijos sudaro ne mažiau kaip 85 % masės
   
            - Kiti audiniai, kurių sudėtyje sintetinės gijos sudaro ne mažiau kaip 85 % masės
   
            - Kiti audiniai, kurių sudėtyje sintetinės gijos sudaro mažiau kaip 85 % masės ir yra maišyti vien tik arba daugiausia su medvilne
   
            - Kiti audiniai
   

Page 1/1  
Top