METADATA
Kombinuotoji Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI SKYRIUS - TEKSTILĖS MEDŽIAGOS IR TEKSTILĖS DIRBINIAI     Detail
    54   54 SKIRSNIS - CHEMINĖS GIJOS; juostelės ir panašūs dirbiniai iš cheminių tekstilės medžiagų     Detail
       5401   Siuvimo siūlai iš cheminių gijų, skirti arba neskirti mažmeninei prekybai
    Detail
       5402   Sintetiniai gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai, įskaitant sintetinius vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai
    Detail
       5403   Dirbtiniai gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai, įskaitant dirbtinius vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai
    Detail
       5404   Sintetiniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 decitekso, o bet kuris skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm; juostelės ir panašūs dirbiniai (pavyzdžiui, dirbtiniai šiaudeliai) iš sintetinių tekstilės medžiagų, kurių matomasis plotis ne didesnis kaip 5 mm
    Detail
       5405 00 00   Dirbtiniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 decitekso, o bet kuris skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm; juostelės ir panašūs dirbiniai (pavyzdžiui, dirbtiniai šiaudeliai) iš dirbtinių tekstilės medžiagų, kurių matomasis plotis ne didesnis kaip 5 mm
    Detail
       5406 00 00   Cheminiai gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai
    Detail
       5407   Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų, įskaitant audinius iš medžiagų, priskiriamų 5404 pozicijai
    Detail
       5408   Audiniai iš dirbtinių gijinių siūlų, įskaitant audinius iš medžiagų, priskiriamų 5405 pozicijai
    Detail

Page 1/1  
Top