METADATA
Kombinuotoji Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI SKYRIUS - TEKSTILĖS MEDŽIAGOS IR TEKSTILĖS DIRBINIAI    
    52   52 SKIRSNIS - MEDVILNĖ    
       5208   Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m² masė ne didesnė kaip 200 g    
            - Nebalinti    
             5208 11   -- Drobinio pynimo, kurių m² masė ne didesnė kaip 100 g
   
             5208 12   -- Drobinio pynimo, kurių m² masė didesnė kaip 100 g
   
             5208 13 00   -- Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą
    Detail
             5208 19 00   -- Kiti audiniai
    Detail

Page 1/1  
Top