METADATA
Kombinuotoji Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI SKYRIUS - TEKSTILĖS MEDŽIAGOS IR TEKSTILĖS DIRBINIAI    
    52   52 SKIRSNIS - MEDVILNĖ    
       5204   Medvilniniai siuvimo siūlai, skirti arba neskirti mažmeninei prekybai    
            - Neskirti mažmeninei prekybai
   
          5204 20 00   - Skirti mažmeninei prekybai
    Detail

Page 1/1  
Top