METADATA
Kombinuotoji Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI SKYRIUS - TEKSTILĖS MEDŽIAGOS IR TEKSTILĖS DIRBINIAI    
    52   52 SKIRSNIS - MEDVILNĖ    
       5202   Medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)    
          5202 10 00   - Verpalų atliekos (įskaitant siūlų atliekas)
    Detail
            - Kitos
   

Page 1/1  
Top