METADATA
Kombinuotoji Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI SKYRIUS - TEKSTILĖS MEDŽIAGOS IR TEKSTILĖS DIRBINIAI    
    52   52 SKIRSNIS - MEDVILNĖ    
       5201 00   Nekaršta ir nešukuota medvilnė    
          5201 00 10   - Higroskopinta arba balinta
    Detail
          5201 00 90   - Kita
    Detail

Page 1/1  
Top