METADATA
Kombinuotoji Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI SKYRIUS - TEKSTILĖS MEDŽIAGOS IR TEKSTILĖS DIRBINIAI     Detail
    52   52 SKIRSNIS - MEDVILNĖ     Detail
       5201 00   Nekaršta ir nešukuota medvilnė
    Detail
       5202   Medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)
    Detail
       5203 00 00   Karšta arba šukuota medvilnė
    Detail
       5204   Medvilniniai siuvimo siūlai, skirti arba neskirti mažmeninei prekybai
    Detail
       5205   Medvilnės verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, neskirti mažmeninei prekybai
    Detail
       5206   Medvilnės verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kurių sudėtyje medvilnė sudaro mažiau kaip 85 % masės, neskirti mažmeninei prekybai
    Detail
       5207   Medvilnės verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai
    Detail
       5208   Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m² masė ne didesnė kaip 200 g
    Detail
       5209   Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m² masė didesnė kaip 200 g
    Detail
       5210   Medvilniniai audiniai, kurių m² masė ne didesnė kaip 200 g ir kurių sudėtyje medvilnė sudaro mažiau kaip 85 % masės ir yra maišyta daugiausia arba vien tik su cheminiais pluoštais
    Detail
       5211   Medvilniniai audiniai, kurių m² masė didesnė kaip 200 g ir kurių sudėtyje medvilnė sudaro mažiau kaip 85 % masės ir yra maišyta daugiausia arba vien tik su cheminiais pluoštais
    Detail
       5212   Kiti medvilniniai audiniai
    Detail

Page 1/1  
Top