METADATA
Kombinirana nomenklatura 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   ODSJEK XI. - TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI     Detail
    55   POGLAVLJE 55 - UMJETNA ILI SINTETIČKA REZANA VLAKNA     Detail
       5501   Strukovi od sintetičkih filamenata
    Detail
       5502   Strukovi od umjetnih filamenata
    Detail
       5503   Sintetička rezana vlakna, negrebenana, nečešljana niti drukčije pripremljena za predenje
    Detail
       5504   Umjetna rezana vlakna, negrebenana, nečešljana niti drukčije pripremljena za predenje
    Detail
       5505   Otpaci (uključujući iščešak, otpatke od pređa i raščupane tekstilne proizvode) od umjetnih ili sintetičkih vlakana
    Detail
       5506   Sintetička rezana vlakna, grebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje
    Detail
       5507 00 00   Umjetna rezana vlakna, grebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje
    Detail
       5508   Konac za šivanje, od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana, neovisno je li pripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju ili ne
    Detail
       5509   Pređa (osim konca za šivanje) od sintetičkih rezanih vlakana, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
    Detail
       5510   Pređa (osim konca za šivanje) od umjetnih rezanih vlakana, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
    Detail
       5511   Pređa (osim konca za šivanje) od sintetičkih rezanih vlakana, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
    Detail
       5512   Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana, s masenim udjelom sintetičkih rezanih vlakana 85 % ili većim
    Detail
       5513   Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana, s masenim udjelom tih vlakana manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s pamukom, mase ne veće od 170 g/m²
    Detail
       5514   Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana, s masenim udjelom tih vlakana manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s pamukom, mase veće od 170 g/m²
    Detail
       5515   Ostale tkanine od sintetičkih rezanih vlakana
    Detail
       5516   Tkanine od umjetnih rezanih vlakana
    Detail

Page 1/1  
Top