METADATA
Kombinirana nomenklatura 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   ODSJEK XI. - TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI    
    54   POGLAVLJE 54 - UMJETNI ILI SINTETIČKI FILAMENTI; VRPCE I SLIČNI OBLICI OD UMJETNIH ILI SINTETIČKIH TEKSTILNIH MATERIJALA    
       5402   Pređa od sintetičkih filamenata (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa    
            - ostala višenitna (strukana) ili kablirana pređa    
             5402 61 00   -- od najlona ili drugih poliamida
    Detail
             5402 62 00   -- od poliestera
    Detail
             5402 63 00   -- od polipropilena
    Detail
             5402 69 00   -- ostala
    Detail

Page 1/1  
Top