METADATA
Kombinirana nomenklatura 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   ODSJEK XI. - TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI    
    52   POGLAVLJE 52 - PAMUK    
       5208   Pamučne tkanine, s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim, mase ne veće od 200 g/m²    
            - bijeljene    
             5208 21   -- platnenog tkanja, mase ne veće od 100 g/m²
   
             5208 22   -- platnenog tkanja, mase veće od 100 g/m²
   
             5208 23 00   -- tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper
    Detail
             5208 29 00   -- ostale tkanine
    Detail

Page 1/1  
Top