METADATA
Kombinirana nomenklatura 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   ODSJEK XI. - TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI    
    52   POGLAVLJE 52 - PAMUK    
       5207   Pamučna pređa (osim konca za šivanje) pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju    
          5207 10 00   - s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim
    Detail
          5207 90 00   - ostalo
    Detail

Page 1/1  
Top