METADATA
Kombinirana nomenklatura 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   ODSJEK XI. - TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI    
    52   POGLAVLJE 52 - PAMUK    
       5201 00   Pamuk, negrebenani ili nečešljani
   
       5202   Pamučni otpaci (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)
   
       5203 00 00   Pamuk, grebenani ili češljani
    Detail
       5204   Pamučni konac za šivanje, neovisno je li pripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju ili ne
   
       5205   Pamučna pređa (osim konca za šivanje), s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
   
       5206   Pamučna pređa (osim konca za šivanje), s masenim udjelom pamuka manjim od 85 %, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
   
       5207   Pamučna pređa (osim konca za šivanje) pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
   
       5208   Pamučne tkanine, s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim, mase ne veće od 200 g/m²
   
       5209   Pamučne tkanine, s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim, mase veće od 200 g/m²
   
       5210   Pamučne tkanine, s masenim udjelom pamuka manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s umjetnim ili sintetičkim vlaknima, mase ne veće od 200 g/m²
   
       5211   Pamučne tkanine, s masenim udjelom pamuka manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s umjetnim ili sintetičkim vlaknima, mase veće od 200 g/m²
   
       5212   Ostale tkanine od pamuka
   

Page 1/1  
Top