METADATA
Kombinirana nomenklatura 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
IX   ODSJEK IX. - DRVO I PROIZVODI OD DRVA; DRVENI UGLJEN; PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA; PROIZVODI OD SLAME I ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI    
    44   POGLAVLJE 44 - DRVO I PROIZVODI OD DRVA; DRVENI UGLJEN
   
    45   POGLAVLJE 45 - PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA
   
    46   POGLAVLJE 46 - PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI
   

Page 1/1  
Top