METADATA
Kombineeritud Nomenklatuur, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI JAOTIS - TEKSTIIL JA TEKSTIILTOOTED     Detail
    54   GRUPP 54 - KEEMILISED FILAMENTKIUD; keemiliste tekstiilmaterjalide ribad jms vormid     Detail
       5401   Õmblusniit keemilistest filamentkiududest, jaemüügiks pakendatud või pakendamata
    Detail
       5402   Lõng sünteesfilamentkiududest (v.a õmblusniit), k.a sünteesmonofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi, jaemüügiks pakendamata
    Detail
       5403   Lõng tehisfilamentkiududest (v.a õmblusniit), jaemüügiks pakendamata, k.a tehismonofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi
    Detail
       5404   Sünteesmonofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm; sünteestekstiilmaterjalidest ribad jms (näiteks tehisõled) laiusega kuni 5 mm
    Detail
       5405 00 00   Tehismonofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm; tehistekstiilmaterjalist ribad jms (näiteks tehisõled) laiusega kuni 5 mm
    Detail
       5406 00 00   Keemilisest filamentkiust jaemüügipakendis lõng (v.a õmblusniit)
    Detail
       5407   Riie sünteesfilamentlõngast, k.a riie rubriigi 5404 materjalidest
    Detail
       5408   Riie tehisfilamentlõngast, k.a rubriigis 5405 nimetatud materjalidest
    Detail

Page 1/1  
Top