METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVIII   AFSNIT XVIII - OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; URE; MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL    
    90   KAPITEL 90 - OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; DELE OG TILBEHØR DERTIL
   
    91   KAPITEL 91 - URE OG DELE DERTIL
   
    92   KAPITEL 92 - MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL
   

Page 1/1  
Top