METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   AFSNIT XVII - TRANSPORTMIDLER    
    89   KAPITEL 89 - SKIBE, BÅDE OG FLYDENDE MATERIEL    
       8901   Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og lignende fartøjer til passager- eller godstransport
   
       8902 00   Fiske- og fangstfartøjer; fabriksskibe og andre fartøjer til behandling og konservering af fiskeriprodukter
   
       8903   Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer
   
       8904 00   Bugserbåde og fartøjer til skubning
   
       8905   Fyrskibe, havnesprøjter, opmudringsfartøjer, flydekraner og andre fartøjer, hvis hovedfunktion er en anden end selve sejladsen; flydedokke; bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning
   
       8906   Andre fartøjer, herunder krigsskibe og redningsbåde, undtagen robåde
   
       8907   Andet flydende materiel (fx flåder, tanke, sænkekasser, landingsbroer og sømærker)
   
       8908 00 00   Skibe, både og andet flydende materiel til ophugning
    Detail

Page 1/1  
Top