METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   AFSNIT XVII - TRANSPORTMIDLER    
    86   KAPITEL 86 - LOKOMOTIVER, VOGNE OG ANDET MATERIEL TIL JERNBANER OG SPORVEJE SAMT DELE DERTIL; STATIONÆRT JERNBANE- OG SPORVEJSMATERIEL SAMT DELE DERTIL; MEKANISK (HERUNDER ELEKTROMEKANISK) TRAFIKREGULERINGSUDSTYR AF ENHVER ART
   
    87   KAPITEL 87 - KØRETØJER (UNDTAGEN TIL JERNBANER OG SPORVEJE) SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL
   
    88   KAPITEL 88 - LUFT- OG RUMFARTØJER SAMT DELE DERTIL
   
    89   KAPITEL 89 - SKIBE, BÅDE OG FLYDENDE MATERIEL
   

Page 1/1  
Top