METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   AFSNIT XI - TEKSTILVARER    
    56   KAPITEL 56 - VAT, FILT OG FIBERDUG; SÆRLIGT GARN; SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK SAMT VARER DERAF    
       5602   Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret    
          5602 10   - Nålefilt og stof fremstillet ved hjælp af kædesting (stitch-bonding)
   
            - Andet filt, hverken imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret
   
          5602 90 00   - Andre varer
    Detail

Page 1/1  
Top