METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   AFSNIT XI - TEKSTILVARER    
    55   KAPITEL 55 - KORTE KEMOFIBRE    
       5501   Bånd (tow) af syntetiske filamenter
   
       5502   Bånd (tow) af regenererede filamenter
   
       5503   Korte syntetiske fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding
   
       5504   Korte regenererede fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding
   
       5505   Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
   
       5506   Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding
   
       5507 00 00   Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding
    Detail
       5508   Sytråd af korte kemofibre, også i detailsalgsoplægninger
   
       5509   Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger
   
       5510   Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger
   
       5511   Garn af korte kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger
   
       5512   Vævet stof med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte syntetiske fibre
   
       5513   Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på under 85 vægtprocent af disse fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt 170 g eller derunder pr. m²
   
       5514   Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på under 85 vægtprocent af disse fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt over 170 g pr. m²
   
       5515   Andet vævet stof af korte syntetiske fibre
   
       5516   Vævet stof af korte regenererede fibre
   

Page 1/1  
Top