METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   AFSNIT XI - TEKSTILVARER    
    54   KAPITEL 54 - ENDELØSE KEMOFIBRE; strimler og lignende af endeløse kemofibre    
       5401   Sytråd af endeløse kemofibre, også i detailsalgsoplægninger
   
       5402   Garn af endeløse syntetiske fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger, herunder syntetiske monofilamenter af finhed under 67 decitex
   
       5403   Garn af endeløse regenererede fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger, herunder regenererede monofilamenter af finhed under 67 decitex
   
       5404   Syntetiske monofilamenter af finhed 67 decitex eller derover, med største tværmål ikke over 1 mm; strimler og lignende (fx kunstige strå) af syntetisk materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger 5 mm
   
       5405 00 00   Regenererede monofilamenter af finhed 67 decitex eller derover, med største tværmål ikke over 1 mm; strimler og lignende (fx kunstige strå) af regenereret materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger 5 mm
    Detail
       5406 00 00   Garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger
    Detail
       5407   Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre, herunder vævet stof fremstillet af varer henhørende under pos. 5404
   
       5408   Vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre, herunder vævet stof fremstillet af varer henhørende under pos. 5405
   

Page 1/1  
Top