METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   AFSNIT XI - TEKSTILVARER    
    52   KAPITEL 52 - BOMULD    
       5201 00   Bomuld, ikke kartet eller kæmmet
   
       5202   Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
   
       5203 00 00   Bomuld, kartet eller kæmmet
    Detail
       5204   Sytråd af bomuld, også i detailsalgsoplægninger
   
       5205   Garn af bomuld (undtagen sytråd), med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, ikke i detailsalgsoplægninger
   
       5206   Garn af bomuld (undtagen sytråd), med indhold af bomuld på under 85 vægtprocent, ikke i detailsalgsoplægninger
   
       5207   Garn af bomuld (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger
   
       5208   Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt 200 g eller derunder pr. m²
   
       5209   Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt over 200 g pr. m²
   
       5210   Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på under 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt 200 g eller derunder pr. m²
   
       5211   Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på under 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt over 200 g pr. m²
   
       5212   Andet vævet stof af bomuld
   

Page 1/1  
Top