METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   AFSNIT XI - TEKSTILVARER    
    50   KAPITEL 50 - NATURSILKE    
       5001 00 00   Kokoner, anvendelige til afhaspning
    Detail
       5002 00 00   Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet
    Detail
       5003 00 00   Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
    Detail
       5004 00   Garn af natursilke (undtagen garn af affald af natursilke), ikke i detailsalgsoplægninger
   
       5005 00   Garn af affald af natursilke, ikke i detailsalgsoplægninger
   
       5006 00   Garn af natursilke eller affald af natursilke, i detailsalgsoplægninger; fishgut
   
       5007   Vævet stof af natursilke eller af affald af natursilke
   

Page 1/1  
Top